Asociacijos tikslas – bendradarbiauti ir sutelkti narių pastangas kryptingai veiklai, kad lazerių ir šviesos technologijų sektorius (mokslas, studijos, pramonė) taptų vienu iš esminių Lietuvos konkurencingumo dėmenų.

Pagrindinės asociacijos funkcijos:

  1. Skatinant lazerių ir šviesos mokslo, technologijų, studijų ir pramonės plėtrą, siekti Lietuvos lazerių fizikos mokslo ir pramonės didesnio konkurencingumo Europoje ir pasaulyje.
  2. Propaguoti žinių ekonomiką, ypač paremtą lazerių ir šviesos technologijomis.
  3. Skatinti inovacinę aplinką, verslumą ir partnerystę tarp asociacijos narių Lietuvoje ir užsienyje.
  4. Siekti, kad lazerių ir šviesos pakraipos moksliniai tyrimai, atliekami už valstybės lėšas, ir ES struktūrinių fondų panaudojimas būtų suderinti su šios srities verslo poreikiais.
  5. Dalyvaujant mokymo programų ruošime ir deleguojant asociacijos atstovus į mokslinių institucijų tarybas, siekti, kad būtų ruošiami aukšto lygio specialistai. Skatinti mokslo ryšius su užsienio lietuviais fizikais ir inicijuoti jų sugrįžimą į Lietuvą.
  6. Sudaryti sąlygas ir skatinti bendrus asociacijos narių rinkodaros veiksmus, bendrus mokslinių tyrimų, verslo ir patentinių tyrimų projektus.
  7. Dalyvauti VšĮ „Saulėtekio slėnis“ veikloje, atstovaujant lazerių ir šviesos mokslo ir pramonės interesams.