Remiantis įstatais, asociacijos nariais gali tapti juridiniai asmenys, raštu pareiškę norą būti asociacijos nariais ir asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu priimti į ją.

Dėl tapimo nariu prašome kreiptis į asociacijos vykdomąjį direktorių (žr. kontaktus)