Fizikos_institutas.gif

Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC)

1. Lazerinių technologijų skyrius (LTS)

Vedėjas – dr. Gediminas Račiukaitis
Mokslų daktarų: 17
Doktorantų: 11

LTS sudaro Lazerinio mikroapdirbimo technologijų laboratorija, Skaidulinių lazerių laboratorija, Kieto kūno lazerių laboratorija, Optinių dangų laboratorija ir Nanofotonikos laboratorija.
Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys yra kurti optinius komponentus, skaidulinius ir kieto kūno lazerius ir taikyti juos medžiagų apdirbimo technologijoms. Mokslinių tyrimų rezultatas yra technologijos sudėtingoms dielektrinėms optinėms dangoms, didelės impulso energijos skaiduliniai lazeriai ir didelės vidutinės galios impulsiniai kietojo kūno lazeriai specialiems technologiniams taikymams. Ieškoma naujų sąveikos tarp lazerio spinduliuotės ir medžiagos būdų, siekiant sukurti ir įdiegti lazerinio mikroapdirbimo technologijas. Moksliniai tyrimai taip pat vykdomi, modeliuojant, kuriant ir charakterizuojant nanofotonines struktūras, bangolaidžius ir metamedžiagas šviesos valdymui.

FTMC LTS siūlo savo paslaugas: lazerinių technologijų medžiagų mikroapdirbimui sukūrimui ir diegimui pramonėje; specializuotų kietojo kūno ir skaidulinių lazerių kūrimas; dielektrinių optinių dangų projektavimas ir mažų partijų gamyba; bangolaidinių ir fotoninių kristalų struktūrų ir šviesos sklidimo jose modeliavimas.

2. Molekulinių darinių fizikos skyrius (MDFS)

Laboratorijos vedėjas – prof. habil. dr. Leonas Valkūnas
Profesorių: 2
Mokslų daktarų: 14
Doktorantų: 2

MDFS sudaro Ultrasparčiosios spektroskopijos ir Biofizikinių tyrimų laboratorijos. Pagrindiniai MDFS vykdomų mokslinių tyrimų tikslai orientuoti į geresnį fotoindukuotųjų elektroninių vyksmų supratimą įvairiose organinėse ir hibridinėse sistemose, siekiant optimizuoti organinės optoelektronikos prietaisus.

Įvairūs ultrasparčiosios spektroskopijos metodai yra plačiai taikomi molekulinių darinių sužadinimo dinamikos tyrimuose, nustatant molekulinių medžiagų optines ir elektrines savybes, kuriant ir tobulinant molekulinių prietaisų veikimo principus ir galimybes. Siekiant geriau suprasti organinių medžiagų fotoelektrines savybes, derinami optiniai ir elektriniai dinaminių vyksmų tyrimo metodai. Ultrasparčiosios spektroskopijos metodais tiriami pirminiai fotosintezės procesai, jie teoriškai aprašomi ir kuriami sužadinimų dinamikos bei krūvininkų atsiskyrimo modeliais. Naudojant skyriuje sukurtą CARS ir daugiafotonės fluorescencijos mikroskopą, ieškoma galimybių su submikronine skyra nustatyti nematomas biologinių ir kitų molekulinių objektų detales.

 

3. Optoelektronikos skyrius (OS)

Skyriaus vadovas – prof. habil. dr. Arūnas Krotkus
Profesorių: 1
Mokslų daktarų: 14

OS sudaro Ultrasparčiosios optoelektronikos laboratorija, Optoelektronikos technologijų laboratorija, Terahercų fotonikos laboratorija ir Puslaidininkių optikos laboratorija.
Pagrindinis OS tikslas – vystyti šalies verslui ir visuomenei reikalingą mokslinę ir technologinę bazę, kurioje bus atliekami naujų optoelektronikos prietaisų ir naujų optoelektroninių sistemų sukūrimo ir įdiegimo darbai, bei ugdyti tiems darbams reikalingą kompetenciją.

Daug dėmesio skiriama praskiestųjų bismidų sluoksnių ir darinių, skirtų terahercinės spinduliuotės bei infraraudonojo diapazono detektoriams ir emiteriams, auginimui molekulių pluoštelių epitaksijos būdu. Sukurtos pirmosios kompaktiškos ir veikiančios kambario temperatūroje THz vaizdinimo matricos, skirtos saugos ir diagnostikos sistemoms. Atliekama terahercinė anglies nanodarinių ir juos turinčių kompozitų spektroskopija. Kita sritis yra nanostruktūrinių kompozitų sistemų – hibridinių sintetinių fotoninių opalų, akytųjų puslaidininkių su įterptomis magnetinėmis nanodalelėmis, kvazikristalų ir kvantinių puslaidininkinių darinių tyrimas spektrinės elipsometrijos bei įvairiais moduliacinės spektrometrijos būdais.

Adresas: Savanorių pr. 231, Vilnius
Telefonas: (8 ~ 5) 261 9759 ,
Tinklalapis: www.ftmc.lt